Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Aktualności

 

Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny dla szkół: "Wartości polskiego ziemiaństwa" - więcej...

Warszawskie Kolędowanie ziemian - więcej...

Dar i zakup - Kolekcja ks. Czartoryskich - więcej...

Współpraca PTZ i Fundacji ks. Lubomirskich - więcej...

1% podatku dochodowego na rzecz PTZ - więcej... 


Bóg, Honor i Ojczyzna - konferencja i konkurs edukacyjny w krakowskim PTZ - więcej...

Wystawa "Europa w rodzinie" w Dukli - więcej...

Wywiad z ks. Janem Lubomirskim-Lanckorońskim w tygodniku "Do Rzeczy" - więcej...

Książka Macieja Rydla: „Wiejskie dwory i pałace (otwarte dla turystów)" - więcej...


Koncert w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian - relacja - więcej...

Deklaracje Prezesa Kaczyńskiego za restytucją mienia - więcej...

Zostań sponsorem PTZ - więcej...

   
 

Góra strony 

Z żałobnej karty...

śp. WITOLD OŁPIŃSKI
   

śp. ANTONI GNIEWOSZśp. IRENA MATUSZEWICZOWA

Konkurs (OGÓLNOPOLSKI) edukacyjny pod hasłem "Bóg Honor Ojczyzna. Wartości polskiego ziemiaństwa"


Jeszcze do końca stycznia można zgłaszać prace na Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny "Bóg Honor Ojczyzna", poświęcony historii ziemiaństwa, zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Oddział Małopolski.
ZACHĘCAMY MŁODZIEŻ I NAUCZYCIELI, szczegóły w podanym linku (zasady w pdf)

KONKURS ZGŁOSZENIA


Kolędowanie w Warszawie

Dnia 11 stycznia po raz pierwszy Oddział Warszawski zorganizował Kolędowanie. Pomysł wyszedł od Władysława Sobańskiego, członka Zarządu Oddziału i sekretarza ZG, który poza licznymi członkami PTZ zaprosił także grono przyjaciół, od lat spotykających się prywatnie na Kolędowaniach. Grupa ta tworzy nieformalnie "Chór Wujów" i ewentualne fundusze, zebrane podczas prywatnych spotkań przekazuje na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. Tak też było i u nas. Drobny datek został przekazany przedstawicielom Chóru, którzy spożytkują go zgodnie z zamierzeniem dobroczynnym. 
Więcej zdjęć z kolędowania naprofilu Facebook PTZ

 WSPÓŁPRACA PTZ I FUNDACJI KS. LUBOMIRSKICHOd lewej: Marcin Konrad Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
i Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes Fundacji ks. Lubomirskich
źródło: profil FB Fundacji Lubomirskich

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Fundacja Książąt Lubomirskich rozpoczęły stałą współpracę, której celem jest zintensyfikowanie działań obu pozarządowych organizacji. Celami, które nas łączą są przede wszystkim: dążność do skutecznych i sprawiedliwych rozwiązań prawnych w kwestii zadośćuczynienia spadkobiercom ziemian oraz troska o dziedzictwo materialne polskiego ziemiaństwa - zarówno ogólnie, jak i w poszczególnych rodzinach. 
Jednym z pierwszych wyników naszej współpracy jest użyczenie Polskiemu Towarzystwu Ziemiańskiemu przez Fundację ks. Lubomirskich eleganckiego pomieszczenia biurowego, znajdującego w siedzibie Fundacji przy ul. Bartoszewicza w Warszawie. Praca na różnych polach, prowadzona niejako "po sąsiedzku", w jednym budynku pozwoli obu stronom zacieśnić relacje i sprawnie działać dla dobra wspólnego Polski, jak i samego środowiska ziemiańskiego. 

Jednocześnie, w związku z zapytaniami, pragniemy poinformować, że nasz dotychczasowy lokal (wynajmowany na preferencyjnych warunkach dla PTZ - jako organizacji pożytku publicznego) przy ul. Poznańskiej 38 działa nadal. Nie zmienił się też adres pocztowy ani nr telefonu. 


Zarząd Główny PTZ wyraża zadowolenie z podjętej współpracy z Fundacją ks. Lubomirskich, a o efektach naszej wspólnej pracy obie Organizacje będą informować w naszych mediach.
 


DAR I ZAKUP - KOLEKCJA KS. CZARTORYSKICH 


                                                                                     
Izabela z Flemmingów Czartoryska, Fundatorka i założycielka Kolekcji;

źródło Wikipedia 

                                                                    

                                                                 

Jak informują na bieżąco wszystkie media, dn. 29 grudnia 2016 roku Skarb Państwa nabył, a częściowo otrzymał w darze Kolekcję ks. Czartoryskich, funkcjonującą pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Nie wnikając w szczegóły transakcji i daru Fundacji ks. Czartoryskich oraz samego Adama Karola ks. Czartoryskiego, Zarząd Główny PTZ podkreśla to wydarzenie jako jeden z przykładów możliwości rozwiązania problemu roszczeń osób i rodzin ziemiańskich. Wobec braku szczegółowych uwarunkowań prawnych (np. ustawy reprywatyzacyjnej), zaspokojenie części słusznych roszczeń do ruchomości (zbiorów ziemiańskich) i nieruchomości może odbywać się na drodze podobnej do tej, jak i innych (np. sprawa zamku w Gołuchowie czy znana ugoda rodziny Zamoyskich z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce).  

Oczywiste dla nas jest, iż z najwyższą troską należy potraktować pamiątki przeszłości. Zakup Kolekcji daje możliwość dokończenia rozpoczętego kilka lat temu generalnego remontu siedziby Muzeum, który według planów powinien zakończyć się w 2019 roku. 

Kolekcję pamiątek przeszłości Polski oraz dzieł sztuki, w myśl hasła „Przeszłość Przyszłości” zaczęła gromadzić Izabela z Flemmingów ks. Czartoryska (1746-1835). Jej wnuk, Władysław ks. Czartoryski (1828-1894) swój majątek w Sieniawie (ob. woj. podkarpackie) przekształcił w ordynację, zapewniając w ten sposób utrzymanie zbiorów. Jego prawnym spadkobiercą jest prawnuk, Adam Karol ks. Czartoryski y Borbon (ur. 1940), syn Augusta, ostatniego ordynata sieniawskiego. W 1991 roku, chcąc uregulować stosunki własnościowe między Polską a spadkobiercami ordynatów sieniawskich, założył on Fundację ks. Czartoryskich, która objęła na własność i otoczyła opieką te cenne zbiory. Wobec trudności w zgromadzeniu funduszy na remont Muzeum, a także ze względu na wiek oraz brak męskiego potomstwa, a przede wszystkim z troski o los zbiorów przodków, Adam Karol Czartoryski pozytywnie odpowiedział na propozycję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, aby Kolekcję ks. Czartoryskich przekazać na rzecz państwa polskiego. 
Mimo coraz to nowszych informacji, polecamy wysłuchanie audycji radiowej, w której przedstawiciele: Ministarestwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowego w Krakowie i Fundacji ks. Czartoryskich, wyjaśniają powody podjętych decyzji i przebieg procesu zmiany sytuacji Muzeum .  

Kolekcja ks. Czartoryskich /audycja PR "Radia dla Ciebie", autor Piotr Szymon Łoś/ 
Adam Karol Czartoryski y Borbon, prezydent i Fundator Fundacji Czartoryskich
źródło: dzieje.pl (fot. Jacek Bednarczyk, PAP)

Dodatkowo, szczegóły sprawy w dokumentach 
 

1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ PTZ


Szanowni Państwo,

Ogromnie dziękujemy za przekazane przez Was kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego za 2015 rok. Wpłynęło z tego tytułu 5820,00zł. Zostały one przeznaczone między innymi na uświetnienie jubileuszu 100-lecia Związku Ziemian.

W obecnym 2016 roku odżyło zainteresowanie sprawami dotyczącymi reprywatyzacji, a raczej jej braku. Nasze Towarzystwo uczestniczy w tym procesie. Bierzemy udział w spotkaniach zarówno z przedstawicielami władz jak i prasy. Pragniemy dotrzeć  i docieramy z informacją o naszej działalności i misji oraz promowanych przez nas wartościach i celach do coraz szerszych kręgów naszego społeczeństwa.

Akcja promocyjna Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wymaga zdobycia dodatkowych funduszy. Niezwykle cennym dla nas sposobem finansowania działań PTZ jest, podobnie jak w latach ubiegłych, możliwość odpisu

1% podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Dlatego też zwracamy się do naszych członków i sympatyków oraz osób, którym bliskie są nasze cele o skorzystanie z możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za roku 2016 na rzecz PTZ jako organizacji pożytku publicznego. Każda wpłata będzie dla nas szczególnie cenna.

Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszego Towarzystwa poprzez wpisanie naszego numeru

KRS: 0000055617 oraz podanie kwoty stanowiącej 1% Państwa podatku należnego.

Urzędy Skarbowe prześlą 1% Państwa podatku na konto bankowe PTZ.

Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów oferują pomoc w odpisaniu 1% podatku na rzecz PTZ, w szczególności dla osób, których jedynym źródłem dochodu są świadczenia z ZUS, jak również oferują ewentualną pomoc w przesłaniu deklaracji podatkowej do właściwego Urzędu Skarbowego. Szczegółowo poinformujemy o tym Państwa na początku przyszłego roku. 
Z góry serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty!

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego


BÓG, HONOR I OJCZYZNA - WARTOŚCI POLSKIEGO ZIEMIAŃSTWA


Pod takim hasłem dnia 21 listopada br. w Krakowie odbyła się konferencja, która zainaugurowała kolejną edycję konkursu dla młodzieży: "Bóg, Honor, Ojczyzna - wartości polskiego ziemiaństwa”. 

Celem konkursu jest propagowanie w młodym pokoleniu wartości obywatelskich, wzorowanych na etosie polskiego ziemiaństwa.
Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym w Hotelu Polskim pod Białym Orłem.

Spotkanie poprowadził Rafał Slaski, prezes Oddziału Małopolskiego PTZ

Referaty i przebieg konferencji:
– uroczyste otwarcie konferencji z udziałem dyrektora Oddziału IPN w Krakowie, dr. hab. Filipa Musiała
– dr Wojciech Frazik (Okręgowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie), „”W ciężkich chwilach nigdy nie zawiedzie”. Helena Żurowska 1905-1949”.
– ks. dr hab. Szymon Fedorowicz (PTZ Oddział Kraków), „Rodowody etosu ziemiańskiego”.
– spotkanie z p. Barbarą Kleszczyńską, (prowadzenie dr Marcin Chorązki, OBEN IPN w Krakowie)
– projekcja filmu dokumentalnego „Portret Damy. Karolina Lanckorońska” (reż. Paweł Woldan).

O przebiegu tego ważnego Konkursu edukacyjnego w Krakowie będziemy informować


Wystawa IPN i PTZ pt.: "Europa w rodzinie" zawitała do Dukli

     Wystawa "Europa w rodzinie", opowiadająca historię polskich ziemian, trafiła do Dukli. Od 16 listopada do końca grudnia br. jest prezentowana w Muzeum Historycznym w Dukli (powiat krośnieński, woj. podkarpackie), mieszczącym się w dawnym pałacu Tarnowskich. Poniższe zdjęcia pochodzą z tego Muzeum. Aby przeczytać relację z wernisażu wystawy, prosimy kliknąć w link: 

Europa w rodzinie w Dukli

 

Góra strony Książka Macieja Rydla: "Wiejskie dwory i pałace (otwarte dla turystów)"


    W 2015 i 2016 roku ukazała się książka Macieja Rydla: "Wiejskie dwory i pałace (otwarte dla turystów)" rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie”. Jest to przewodnik po dworach i pałacach w całej Polsce i informacja o jedynym polskim dworze na Litwie (w Gaczanach), które przekazują tradycje polskiego ziemiaństwa. Przewodnik zawiera krótkie opisy 63 obiektów, w tym 42 dworów, 17 pałaców i 4 zamków. Dzięki temu przewodnikowi czytelnik może sobie zaplanować wycieczkę po całej Polsce trasą "ziemiańską", nocując wyłącznie w dworach i pałacach. 25 obiektów, spośród wymienionych w przewodniku oferuje takie usługi. Przewodnik można nabyć w cenie 20 zł w biurze PTZ w Warszawie przy ul. Poznańskiej.


 
Foto okładki książki (kliknij - będzie większe)
 

Góra strony 

Koncert w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian - relacja

     Jak ktoś sobie zażartował po koncercie: "I ZNOWU SUKCES" ;-). Sukcesem był wspaniały występ pięciorga artystów, z których największe triumfy święcił Mateusz Kasprzak-Łabudziński, do czego zaczynamy się przyzwyczajać. Nie było rzeczą kurtuazji stwierdzenie prowadzącego koncert, iż to melomani z naszego środowiska dopominali się o występ Mateusza i pytali, kiedy takowy będzie. Połączenie zaś utworów operowych z muzyką skrzypcową, a wszystko pod wspólnym mianownikiem muzyki polskiej, przy również perfekcyjnym wykonaniu grupy operowej LAKME, było doskonałym pomysłem organizatorów: Władysława Sobańskiego, sekretarza ZG PTZ, prezesa Marcina Schirmera i innych. 
     Przypomnijmy, że koncert odbył się z okazji Jubileuszu 100 - lecia Związku Ziemian i 25 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. 

Dziękujemy Artystom!
Dziękujemy Organizatorom!
Dziękujemy PUBLICZNOŚCI!
Dziękujemy Darczyńcom!
Dziękujemy oczywiście Igorowi (Igor Strojecki) za kolejną już dla nas, społecznie wykonaną relację fotograficzną!

W imieniu ZG Piotr Sz. Łoś

Kliknij foto - będzie większe.


Góra strony 
     Wyniki głosowania na Twitterze w sprawie reprywatyzacji

     Nie tylko Warszawa.To tylko wierzchołek góry lodowej. Polska roi się od niezałatwionych spraw majątkowych. Potrzeba ustawy reprywatyzacyjnej obejmującej całą Polskę.

90% - Za

0%   - Przeciw

10% - Wstrzymało się


     Czy powinna powstać sejmowa komisja śledcza ds. zbadania nieprawidłowości w reprywatyzacji w całym kraju od 1989 r.?

86% - Tak

14% - Nie

 

 


Góra strony


Deklaracje Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za restytucją mienia      Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński nie raz składał deklaracje gotowości zajęcia się reprywatyzacją. Nadszedł czas, by, przynajmniej niektóre z nich, ujrzały światło dzienne.

Deklaracja z 2003 roku:

List Prezesa Kaczyńskiego do Prezesa i Wiceprezesa Polskiego Związku Ziemian w Londynie 
 

Deklaracja z 2015 roku:

Materiały wyborcze śp Posła Artura Górskiego

   
 
Oczekujemy, że te deklaracie znajdą odzwierciedlenie w konkretnych działaniach Parlamentu i Rządu.
Panie Prezesie! Jesteśmy gotowi do rozmów.


Góra strony 

Uchwała Senatu RP w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

     W dniu 7 lipca 2016 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Uchwałę upamiętniającą 100. rocznicę powstania Związku Ziemian przy 71 głosach za, 7 przeciw, 11 wstrzymujących się. Po głosowaniu tekst Uchwały został uroczyście przekazany Prezesowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego - Panu Marcinowi Schirmerowi. W skład delegacji PTZ wchodzili również: Stanisław Załuski - Prezes Honorowy PTZ, Julia Schirmer, Andrzej Krzyżanowski, Tomasz Gołaski.
Tekst Uchwały

Wideo z posiedzenia Senatu

Imienne wyniki głosowania (głosowanie nr 7)

Fotografie z posiedzenia z serwisu fotograficznego Senatu RP


Fotografie z posiedzenia Senatu autorstwa członków dekegacji PTZ


 


Góra strony

Zostań sponsorem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 

    Polskie Towarzystwo Ziemiańskie zintensyfikowało swoją działalność. Rozpoczęliśmy szerokie kontakty z Parlamentarzystami dążąc do wznowienia prac nad ustawą reprywatyzacyjną. Działalność ta wymaga pewnych nakładów finansowych. Przygotowujemy się też do obchodów 25-lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. W związku z tym wszystkich naszych członków i sympatyków zachęcamy do dobrowolnych darowizn na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. W tytule przelewu prosimy wpisać "Darowizna na cele statutowe".

                                      
    W rozliczeniu podatkowym darowizny te można odliczyć od dochodu w ramach limitu 6% dochodu.

    O szczegółowym przeznaczeniu środków będziemy informować.

Zostań sponsorem - szczegóły


Góra strony  


Fot. Igor Strojecki